月赋原文,翻译,赏析_拼音版_作者谢庄-找教育古诗词网 

月赋

作者:谢庄 朝代:南北朝
月赋原文

 陈王初丧应刘,端忧多暇。绿苔生阁,芳尘凝榭。悄焉疚怀,不怡中夜。乃清兰路,肃桂苑;腾吹寒山,弭盖秋阪。临浚壑而怨遥,登崇岫而伤远。于时斜汉左界,北陆南躔;白露暧空,素月流天,沉吟齐章,殷勤陈篇。抽豪进牍,以命仲宣。

 仲宣跪而称曰:臣东鄙幽介,长自丘樊,昧道懵学,孤奉明恩。

 臣闻沉潜既义,高明既经,日以阳德,月以阴灵。擅扶光于东沼,嗣若英于西冥。引玄兔于帝台,集素娥于后庭。朓警阙,魄示冲。顺辰通烛,从星泽风。增华台室,扬采轩宫。委照而吴业昌,沦精而汉道融。

 若夫气霁地表,云敛天末,洞庭始波,木叶微脱。菊散芳于山椒,雁流哀于江濑;升清质之悠悠,降澄辉之蔼蔼。列宿掩缛,长河韬映;柔祗雪凝,圆灵水镜;连观霜缟,周除冰净。君王乃厌晨欢,乐宵宴;收妙舞,驰清县;去烛房,即月殿;芳酒登,鸣琴荐。

 若乃凉夜自凄,风篁成韵,亲懿莫从,羁孤递进。聆皋禽之夕闻,听朔管之秋引。于是弦桐练响,音容选和。徘徊房露,惆怅阳阿,声林虚籁,沦池灭波。情纡轸其何托?诉皓月而长歌。歌曰:

 美人迈兮音尘阙,隔千里兮共明月;临风叹兮将焉歇?川路长兮不可越。

 歌响未终,余景就毕;满堂变容,回徨如失。又称歌曰:

 月既没兮露欲晞,岁方晏兮无与归;佳期可以还,微霜沾人衣!

 陈王曰:“善。”乃命执事,献寿羞璧。敬佩玉音,复之无。

月赋拼音解读

 chén wáng chū sàng yīng liú ,duān yōu duō xiá 。lǜ tái shēng gé ,fāng chén níng xiè 。qiāo yān jiù huái ,bú yí zhōng yè 。nǎi qīng lán lù ,sù guì yuàn ;téng chuī hán shān ,mǐ gài qiū bǎn 。lín xùn hè ér yuàn yáo ,dēng chóng xiù ér shāng yuǎn 。yú shí xié hàn zuǒ jiè ,běi lù nán chán ;bái lù ài kōng ,sù yuè liú tiān ,chén yín qí zhāng ,yīn qín chén piān 。chōu háo jìn dú ,yǐ mìng zhòng xuān 。

 zhòng xuān guì ér chēng yuē :chén dōng bǐ yōu jiè ,zhǎng zì qiū fán ,mèi dào měng xué ,gū fèng míng ēn 。

 chén wén chén qián jì yì ,gāo míng jì jīng ,rì yǐ yáng dé ,yuè yǐ yīn líng 。shàn fú guāng yú dōng zhǎo ,sì ruò yīng yú xī míng 。yǐn xuán tù yú dì tái ,jí sù é yú hòu tíng 。tiǎo jǐng què ,pò shì chōng 。shùn chén tōng zhú ,cóng xīng zé fēng 。zēng huá tái shì ,yáng cǎi xuān gōng 。wěi zhào ér wú yè chāng ,lún jīng ér hàn dào róng 。

 ruò fū qì jì dì biǎo ,yún liǎn tiān mò ,dòng tíng shǐ bō ,mù yè wēi tuō 。jú sàn fāng yú shān jiāo ,yàn liú āi yú jiāng lài ;shēng qīng zhì zhī yōu yōu ,jiàng chéng huī zhī ǎi ǎi 。liè xiǔ yǎn rù ,zhǎng hé tāo yìng ;róu zhī xuě níng ,yuán líng shuǐ jìng ;lián guān shuāng gǎo ,zhōu chú bīng jìng 。jun1 wáng nǎi yàn chén huān ,lè xiāo yàn ;shōu miào wǔ ,chí qīng xiàn ;qù zhú fáng ,jí yuè diàn ;fāng jiǔ dēng ,míng qín jiàn 。

 ruò nǎi liáng yè zì qī ,fēng huáng chéng yùn ,qīn yì mò cóng ,jī gū dì jìn 。líng gāo qín zhī xī wén ,tīng shuò guǎn zhī qiū yǐn 。yú shì xián tóng liàn xiǎng ,yīn róng xuǎn hé 。pái huái fáng lù ,chóu chàng yáng ā ,shēng lín xū lài ,lún chí miè bō 。qíng yū zhěn qí hé tuō ?sù hào yuè ér zhǎng gē 。gē yuē :

 měi rén mài xī yīn chén què ,gé qiān lǐ xī gòng míng yuè ;lín fēng tàn xī jiāng yān xiē ?chuān lù zhǎng xī bú kě yuè 。

 gē xiǎng wèi zhōng ,yú jǐng jiù bì ;mǎn táng biàn róng ,huí huáng rú shī 。yòu chēng gē yuē :

 yuè jì méi xī lù yù xī ,suì fāng yàn xī wú yǔ guī ;jiā qī kě yǐ hái ,wēi shuāng zhān rén yī !

 chén wáng yuē :“shàn 。”nǎi mìng zhí shì ,xiàn shòu xiū bì 。jìng pèi yù yīn ,fù zhī wú 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

谢庄 谢庄 谢庄(421-466),字希逸,南朝宋文学家。陈郡阳夏人(今河南太康县),出生于建康。他是谢弘微的儿子,大谢的族侄。七岁能作文,二十岁左右入仕,在东宫任过洗马、中舍人。稍后,在江州任庐陵王刘绍南中郎咨议参军。元嘉二十六年(449),又随雍州刺史随王刘诞去襄阳,领记室。次年,北魏使者在彭城和刘宋谈判,曾经问起谢庄的情况,可见其声名远布。以《月赋》闻名。…详情

月赋原文,月赋翻译,月赋赏析,月赋阅读答案,出自谢庄的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.zhaojiaoyu.cn/shi/46798.html

诗词类别

谢庄的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语