【双调】折桂令_农想田家作原文,翻译,赏析_拼音版_作者刘时中-找教育古诗词网 

【双调】折桂令_农想田家作

作者:刘时中 朝代:元代
【双调】折桂令_农想田家作原文


想田家作苦区区,有斗酒豚蹄,畅饮歌呼。瓦钵瓷瓯,村箫社鼓,落得妆愚。吾将种牵衣自舞,妇秦人击缶相娱。儿女供厨,仆妾扶舆,无是无非,不乐何如?鳜鱼肥流水桃花,山雨溪风,漠漠平沙。箬笠蓑衣,笔床茶灶,小作生涯。樵青采芳洲蓼牙,渔童薪别浦兼葭。小小渔舟差,泛宅浮家,一舸鸱夷,万顷烟霞。正山寒黄独无苗,听斤斧丁丁,空谷潇潇。有涧底荆薪,淮南丛桂,吾意堪樵。赤脚婢香粳旋捣,长须奴野菜时挑。云暗山腰,水沍溪桥,日暮归来,酒满山瓢。被野猿山鸟相留,药解延年,草解忘忧。土木形骸,烟霞活计,麋鹿交游。闷来访箕山许由,闲时寻崧顶丹丘。莫莫休休,荡荡悠悠,挈子携妻,老隐南州。

疏斋同赋木犀

似娟娟日暮娥皇,翠袖天寒,静倚修篁。怅望夫君,低回掩抑,淡尽啼妆。贴体衫儿淡黄,掩胸诃子金装。高洁幽芳,一片秋光,满地清香。

同文子方饮南城即事

锁烟霞曲径萦回,梦不到人间,舞榭歌台。铅鼎丹砂,玄霜玉杵,钟乳金钗。记画烛清樽夜来,映梨花淡月闲斋。翠壁丹崖,流水桃源,古木天台。

送王叔能赴湘南廉使

正黄尘赤日长途,便雷奋天池,教雨随车。把世外炎氛,人间热恼,一洗无余。展洙泗千年画图,纳潇湘一道冰壶。报政何如?风动三湘,霜满重湖。喜潇湘一派澄清,觉松柏坚贞,兰慧芳馨。田里歌谣,官曹整暇,牒诉轻平。快野寺寻春酒醒,喜邮亭问俗诗成。传语湘灵,又只恐东风,吹上瑶京。

闲居自适

饷春晴小小蓝舆,聊唤茅柴,试买溪鱼。村北村南,山花山鸟,尽意相娱。与农父忘形尔汝,醉归来不记谁扶。早赋归欤,却恨红尘,不到吾庐。

张肖斋总管席间

小亭轩客散留髧,添酒回灯,草草盘飧。问甚花落花开,春来春去,覆雨翻云。莫孤负田家瓦盆,且留连茅舍洼樽。选甚清浑,论甚朝昏,擗掉会闲里光阴,醉里乾坤。

再过村肆酒家

軃双丫十八鬟儿,春日当垆,袅袅腰肢。徙倚心招,依稀眉语,记得前时。探锦囊都无酒赀,恨邮亭不售新诗。可惜胭脂,转首空枝,千里关山,一段相思。

【双调】折桂令_农想田家作拼音解读
nóng

xiǎng tián jiā zuò kǔ qū qū ,yǒu dòu jiǔ tún tí ,chàng yǐn gē hū 。wǎ bō cí ōu ,cūn xiāo shè gǔ ,luò dé zhuāng yú 。wú jiāng zhǒng qiān yī zì wǔ ,fù qín rén jī fǒu xiàng yú 。ér nǚ gòng chú ,pú qiè fú yú ,wú shì wú fēi ,bú lè hé rú ?guì yú féi liú shuǐ táo huā ,shān yǔ xī fēng ,mò mò píng shā 。ruò lì suō yī ,bǐ chuáng chá zào ,xiǎo zuò shēng yá 。qiáo qīng cǎi fāng zhōu liǎo yá ,yú tóng xīn bié pǔ jiān jiā 。xiǎo xiǎo yú zhōu chà ,fàn zhái fú jiā ,yī gě chī yí ,wàn qǐng yān xiá 。

qiáo

zhèng shān hán huáng dú wú miáo ,tīng jīn fǔ dīng dīng ,kōng gǔ xiāo xiāo 。yǒu jiàn dǐ jīng xīn ,huái nán cóng guì ,wú yì kān qiáo 。chì jiǎo bì xiāng jīng xuán dǎo ,zhǎng xū nú yě cài shí tiāo 。yún àn shān yāo ,shuǐ hú xī qiáo ,rì mù guī lái ,jiǔ mǎn shān piáo 。bèi yě yuán shān niǎo xiàng liú ,yào jiě yán nián ,cǎo jiě wàng yōu 。tǔ mù xíng hái ,yān xiá huó jì ,mí lù jiāo yóu 。mèn lái fǎng jī shān xǔ yóu ,xián shí xún sōng dǐng dān qiū 。mò mò xiū xiū ,dàng dàng yōu yōu ,qiè zǐ xié qī ,lǎo yǐn nán zhōu 。

shū zhāi tóng fù mù xī

sì juān juān rì mù é huáng ,cuì xiù tiān hán ,jìng yǐ xiū huáng 。chàng wàng fū jun1 ,dī huí yǎn yì ,dàn jìn tí zhuāng 。tiē tǐ shān ér dàn huáng ,yǎn xiōng hē zǐ jīn zhuāng 。gāo jié yōu fāng ,yī piàn qiū guāng ,mǎn dì qīng xiāng 。

tóng wén zǐ fāng yǐn nán chéng jí shì

suǒ yān xiá qǔ jìng yíng huí ,mèng bú dào rén jiān ,wǔ xiè gē tái 。qiān dǐng dān shā ,xuán shuāng yù chǔ ,zhōng rǔ jīn chāi 。jì huà zhú qīng zūn yè lái ,yìng lí huā dàn yuè xián zhāi 。cuì bì dān yá ,liú shuǐ táo yuán ,gǔ mù tiān tái 。

sòng wáng shū néng fù xiāng nán lián shǐ

zhèng huáng chén chì rì zhǎng tú ,biàn léi fèn tiān chí ,jiāo yǔ suí chē 。bǎ shì wài yán fēn ,rén jiān rè nǎo ,yī xǐ wú yú 。zhǎn zhū sì qiān nián huà tú ,nà xiāo xiāng yī dào bīng hú 。bào zhèng hé rú ?fēng dòng sān xiāng ,shuāng mǎn zhòng hú 。xǐ xiāo xiāng yī pài chéng qīng ,jiào sōng bǎi jiān zhēn ,lán huì fāng xīn 。tián lǐ gē yáo ,guān cáo zhěng xiá ,dié sù qīng píng 。kuài yě sì xún chūn jiǔ xǐng ,xǐ yóu tíng wèn sú shī chéng 。chuán yǔ xiāng líng ,yòu zhī kǒng dōng fēng ,chuī shàng yáo jīng 。

xián jū zì shì

xiǎng chūn qíng xiǎo xiǎo lán yú ,liáo huàn máo chái ,shì mǎi xī yú 。cūn běi cūn nán ,shān huā shān niǎo ,jìn yì xiàng yú 。yǔ nóng fù wàng xíng ěr rǔ ,zuì guī lái bú jì shuí fú 。zǎo fù guī yú ,què hèn hóng chén ,bú dào wú lú 。

zhāng xiāo zhāi zǒng guǎn xí jiān

xiǎo tíng xuān kè sàn liú dàn ,tiān jiǔ huí dēng ,cǎo cǎo pán sūn 。wèn shèn huā luò huā kāi ,chūn lái chūn qù ,fù yǔ fān yún 。mò gū fù tián jiā wǎ pén ,qiě liú lián máo shě wā zūn 。xuǎn shèn qīng hún ,lùn shèn cháo hūn ,pǐ diào huì xián lǐ guāng yīn ,zuì lǐ qián kūn 。

zài guò cūn sì jiǔ jiā

tuǒ shuāng yā shí bā huán ér ,chūn rì dāng lú ,niǎo niǎo yāo zhī 。xǐ yǐ xīn zhāo ,yī xī méi yǔ ,jì dé qián shí 。tàn jǐn náng dōu wú jiǔ zī ,hèn yóu tíng bú shòu xīn shī 。kě xī yān zhī ,zhuǎn shǒu kōng zhī ,qiān lǐ guān shān ,yī duàn xiàng sī 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

刘时中 刘时中 刘时中,生平及籍贯不详,元代中后期著名散曲家,今存散曲小令七十五首,套数四篇。…详情

【双调】折桂令_农想田家作原文,【双调】折桂令_农想田家作翻译,【双调】折桂令_农想田家作赏析,【双调】折桂令_农想田家作阅读答案,出自刘时中的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.zhaojiaoyu.cn/shi/60163.html

诗词类别

刘时中的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语